Otvoreni su upisi u dvogodišnju Edukaciju za praktičare ekspresivne art terapije u Beogradu 2022-2024.
Nova generacija polaznika 2022.-2024. krenula je ove jeseni u Beogradu, ali još ima šanse da se pridružite 2. decembra na II modulu. Nakon toga grupa se zatvara.

Edukacija za praktičare ekspresivne art terapije i koučinga predstavlja intenzivni dvogodišnji edukativni program.
Ovaj program nudi edukantima priliku da upoznaju kako različiti umetnički modaliteti doprinose rastu, razvoju i integraciji ličnosti, isceljenju i dobrobiti na ličnom planu i kako se primenjuju u profesionalnom radu sa pojedincima, grupama, parovima i porodicama.

Edukaciju vode klinički psiholog i psihoterapeut dr sc. Avi Goren-Bar i njegov tim – Sandra Raković, Maša Žarnić, Ivan Barun, Julija Vlahinsky i Mina Miljković. Isti program sprovodi se preko 10 godina u nekoliko država: Turska, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Srbija. U Beogradu postojimo od 2018. i upisujemo treću generaciju na jesen 2022. godine.

Nakon završene edukacije polaznici postaju praktičari ekspresivne art terapije i osposobljeni su da koriste tehnike ekspresivne art terapije u svom radu. Dobijaju sertifikat koji potpisuje dr Avi Goren-Bar (Expressive Arts & Psychology in Action) i Udruženje praktičara ekspresivne art terapije i koučinga.

ŠTA JE EKSPRESIVNA ART TERAPIJA?

Art terapija je hibridna disciplina usmerena na mentalno zdravlje koja u sebi sadrži elemente psihologije, psihoterapije i naravno – umetnosti. Predstavlja terapijski pristup koji se razvio 40-ih godna XX veka utemeljen u ideji da stvaranje i „konzumiranje“ umetnosti može pomoći osobama i grupama u isceljenju.
Do 70-ih godina XX veka art terapija je postepeno počinjala da uključuje širi spektar modaliteta, što je omogućavalo klijentima da se spontanije i slobodnije izraze. Uz crtanje i slikanje, klijent/kinja se može izraziti i kroz muziku, pevanje, glumu, oblikovanje skulptura, pisanje i pričanje priča i poezije, performanse, pokret i ples. Ovaj novi multimodalni pristup art terapiji naziva se ekspresivna art terapija.

Nije bitno da li klijent zna da crta ili peva, bitno je da se angažuje u kreativnom procesu. Iako sam proces stvaranja već ima isceljujući efekt na klijenta, duboka transformacija se ipak može desiti tek kroz istraživanje nastalog umetničkog dela, koje terapeut i klijent zajedno sprovode.
Kroz rad s umetničkim delom na površinu izlaze nesvesni sadržaji, unutar kojih kojih je prisutan lek koji klijentova psiha nudi za isceljenje i transformaciju. Proces istraživanja završava se povratkom na svesni nivo sa uvidom koji klijentu pomaže da napravi konkretne korake u svakodnevnom životu.

🌱„Razgovarajte sa svojim umetničkim delom i budite hrabri da priznate njegovu autonomiju. Dozvolite mu da vam otkrije svoju unutrašnju mudrost.“
– dr Avi Goren-Bar

PRIMENA
Ekspresivna art terapija ima vrlo široku primenu u radu sa decom, adolescentima, odraslima, kao i osobama sa teškoćama i onima koji su preživeli traume, s obzirom na to da, za razliku od većine psihoterapijskih metoda, ne insistira na verbalizaciji doživljenih trauma. Dobro se primenjuje i individualno i grupno. Koristi ne samo osobama koje imaju problema, već i bilo kom pojedincu zainteresovanom za lični rast i razvoj.

 

KAKO SE SPROVODI PROGRAM

 • Edukacija traje dve godine raspoređenih u 8 intenzivnih modula.
 • Svaki modul traje tri dana: petak, subota i nedelja od 9 do 18 sati.
 • Program edukacije uz učitelje i organizacioni tim podržava i 6 asistenata regrutovanih iz prethodnih generacija.
 •  Između modula organizovana su još dva susreta manjih grupa u trajanju od 4 sata pod vođstvom asistenata edukacije.
 •  Polaznici su obavezni da tokom trajanja edukacije prođu minimalno 8 susreta individualne terapije (psihoterapijski pravac nije relevantan).
 • Program se sprovodi uživo osim u izuzetnim slučajevima
 • Nakon što su ovi uslovi zadovoljeni (sveukupno 280 radnih sati) polaznici će dobiti certifikat koji izdaje Udruženje praktičara ekspresivne art terapije i koučinga u saradnji sa Expressive Arts in Action u kojem će biti istaknut program edukacije i broj sati koje je polaznik tokom dve godine programa proveo u iskustvenom i teoretskom radu.

 

TEMATSKI MODULI I DATUMI

1. Modul: Osa kreacije u ekspresivnoj art terapiji i intermodalnost /14-16 oktobar 2022
2. Modul: Primena gestalt principa u ekspresivnoj art terapiji / 2-4 decembar 2022
3. Modul: Primena C. G. Jungovih pojmova u ekspresivnoj art terapiji / 17-19 mart 2023
4. Modul: Primena teorije objektnih odnosa u ekspresivnoj art terapiji / 9-11 jun 2023
5. Modul: Grupni procesi u ekspresivnoj art terapiji / 22-24 septembar 2023
6. Modul: Rad sa parovima i porodicama u ekspresivnoj art terapiji / decembar 2023
7. Modul: Dijagnostičko mišljenje u art terapiji / mart 2024
8. Modul: Psihoterapijska pitanja u ekspresivnoj art terapiji i završna ceremonija / jun 2024

〰️Više o samim modulima pročitajte na stranici

KO MOŽE UPISATI EDUKACIJU?

 • Kolege koji poseduju sertifikate za psihoterapiju, a žele da prošire sopstvene metode i alate koje u radu koriste, stoga im je želja da nauče teoriju i praksu ekspresivne art terapije.
 • Oni koji poseduju diplomu prvog stepena u bihejvioralnim i humanističkim naukama. Program je namenjen profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja, obrazovanja, rehabilitacije, zdravlja i sfere socijalnog rada sa odraslima, adolescentima, decom, parovima i porodicama, sa grupama ili pojedincima, kao i organizacijama, timovima i slično.
 • Umetnici koji imaju završen fakultet bilo kog usmerenja, a žele da obogate razumevanje svoje umetnosti ili rada sa ljudima u vidu radionica i umetničke edukacije principima ekspresivne art terapije
 • Oni koji imaju završen fakultet bilo kog profesionalnog usmerenja, a žele da prođu kroz duboki proces ličnog razvoja u okviru našeg programa kao vid psihoedukacije, ali prevashodno iskustvenog rada kao deo svog životnog putovanja.

〰️Iako se tokom edukacije uče art terapijske tehnike, završavanjem ove edukacije ne stiču se neophodne kvalifikacije za bavljenje psihoterapijom. U cilju bavljenja psihoterapijom neophodno je završiti edukaciju u trajanju od najmanje 4 godine koja obuhvata broj sati predavanja, praktičnog rada i individualne terapije definisan međunarodnim standardima.

CENA

Cena edukacije je 330e po modulu.

PRIJAVE: Prijavni formular

Prijave se prihvataju dok se grupa ne popuni. Broj polaznika je ograničen. Prijava se smatra važećom nakon uplate nepovratnog depozita u iznosu 100e.

DODATNE INFORMACIJE
earth.belgrade@gmail.com
060 329 34 84 Mina Miljković