Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna art terapija Srbija - Tim

Avi Goren Bar - EAT

Dr sc. Avi Goren Bar

Dr sc. Avi Goren-Bar sertifikovani je klinički i obrazovni psiholog, Geštalt i Jungijanski psihoterapeut i sertifikovani i registrovani art terapeut. Osnivač je i voditelj Edukacije za praktičare ekspresivne art terapije u pet evropskih zemalja.

Goren-Bar ima preko 40 godina terapeutskog iskustva, a njegova profesionalna postignuća potvrđena su od strane Izraelskog Ministarstva zdravlja (Israeli Ministry of Health) i Izraelskog udruženja kreativnih art terapija (Association of Creative Arts Therapies).

Živi u Tel Avivu, a svoje iskustvo sticao je u Izraelu i širom sveta držeći predavanja i edukacije iz područja psihologije i art terapije, i sprovodeći terapijski i supervizijski rad u akademskom i neakademskom setingu.

Edukaciju za praktičare ekspresivne art terapije, koja upisuje svoju drugu generaciju u Srbiji, već duži niz godina sprovodi u Hrvatskoj, Sloveniji, Grčkoj i Turskoj. Autor je i programa Jungian Coaching, koji se uspešno sprovodi u nekoliko zemalja.

Njegovu detaljniju biografiju možete pogledati na web stranici.

Sandra Raković - EAT

Sandra Raković

Sandra Raković diplomirana je psihološkinja sa dvanaestogodišnjim iskustvom rada u školi. Rano se zainteresovala za svet umetničke ekspresije i terapije, pa je svoje dve strasti konačno spojila u Edukaciji za praktičare ekspresivne art terapije. Nakon osnovnog i naprednog treninga postala je deo tima koji organizuje i sprovodi ovu edukaciju u Hrvatskoj. Završila je programe Integrative Systemic coaching-a i Medijacije, pa kroz projektne aktivnosti Udruge Promjena sprovodi kreativne psihološke radionice za decu i odrasle.

Maša Žarnić - EAT

Maša Žarnić

Maša Žarnić diplomirana je profesorka filozofije i francuskog jezika i književnosti i praktičarka ekspresivne art terapije. Njen poziv i strast predstavlja individualni i grupni rad sa odraslim osobama u cilju podrške kreativnom ličnom razvoju. Nakon završene edukacije, dvogodišnje asistenture na programu, i učiteljskog treninga postaje učiteljica na Edukaciji za praktičare ekspresivne art terapije. Svoju ljubav prema radu s telom kroz ples i pokret nadograđuje Edukacijom za integrativne telesno orijentisane terapeute.

Ivan Braun - EAT

Ivan Barun

Ivan Barun diplomirani je lekar i akademski slikar koji je kroz praksu likovne terapije pronašao način kako da spoji svoje dve velike strasti – duševno zdravlje i umetničko izražavanje. Završio je edukaciju za praktičara ekspresivne art terapije i na edukaciji je iz telesno orijentisane integrativne psihoterapije. Član je Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog društva likovnih umetnika i Hrvatske udruge za ekspresivnu art terapiju. Trenutno je na specijalizaciji iz psihijatrije u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan gde u radu sa korisnicima psihijatrijskih usluga koristi i metode likovne terapije.

Julija Vlahinsky - EAT

Julija Vlahinsky

Julija Vlahinsky je psihološkinja, sa dvadeset godina profesionalnog iskustva u psihološkoj dijagnostici i tretmanima dece, mladih i porodica. Iskustvo je stekla u okviru privatne psihološke prakse koju vodi, a u radu je usmerena na razvojnu problematiku dece i mladih odnosno emocionalne i socijalne poteškoće s kojima se sreću tokom odrastanja. Uz individualni savetodavni rad sa decom, mladima i roditeljima, organizuje i vodi i grupne radionice. Od početka profesionalnog rada koristi kreativne i projektivne tehnike kojima upoznaje bogati unutrašnji svet klijenata, a sa sistematskim i terapijskim pristupom ekspresiji i kreativnom izražaju sreće se na edukaciji za praktičare ekspresivne art terapije po metodi dr Avija Goren-Bara. Uz metode ekspresivne art terapije, u svom radu koristi postavke realitetne terapije i teorije izbora, a učestvuje i u edukaciji studenata psihologije, kao spoljni saradnik pri Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Aleksandra Mikan

Diplomirani industrijski dizajner, praktičarka ekspresivne art terapije, praktičarka NARM-a (NeuroAffective Relational Model, program specijalizovan za rad sa ranom razvojnom traumom), 3 godine programa „Osobni razvoj“ IPD centra (integrativna telesno orijentisana psihoterapija), aktuelno na edukaciji iz Geštalt terapije. Jedno vreme se bavila dizajnom i izradom igračaka. Dugo godina praktikovala ples kao način da se poveže sa telom i osećanjima (5 ritmova i tango). Radi sa osobama koje žele pomoć na putu samoostvarenja. Bila je asistent na drugoj generaciji edukacije za praktičare ekspresivne art terapije u Beogradu, a sada je deo organizacionog tima. Koordinatorka je VI međunarodne konferencije ekspresivne art terapije i koučinga 2023. u Beogradu (www.meetingpointart.com).

Ivana Martinović

Ivana je diplomirani inženjer mašinstva – samostalni projektant, praktičarka ekspresivne art terapije i Jungian coach; 2 godine je bila asistent, a sada je i u organizacionom timu edukacije. Dugogodišnje (15 godina) praktikovanje slobodnog plesa i terapija pokretom koz praksu 5 ritmova, Openfloor, Kontakt improvizacija i metode Marie Fux, kurs Psihoanaliza Umetnosti, Embodied Anatomy and Developmental Movement Patterns. Učestvovala u pripremi i umjetničkim instalacijama na različitim plesnim radionicama.