Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna art terapija Srbija - Vrednosti

Filozofija kreativne umetnosti se nalazi u samim temeljima našeg programa i obuhvata sledeće:

  • Kreativnost je vodeća stavka u našem pristupu.
  • Fleksibilnost predstavlja put kojim ovu filozofiju prenosimo drugima.
  • Improvizacijom potvrđujemo svoju slobodu.
  • Holizam stvara naš prostor: koristimo svoj um, emocije i telo da rade u cilju razrade sadržaja.
  • Naša je taktika da izlazimo izvan uskih granica dok pokušavamo da svaku pojavu sagledamo iz različitih uglova.
  • Proces je ono za čim tragamo i verujemo u proces.
  • Stremimo umetničkom izražaju i stoga koristimo pokret, modelarske umetnosti i muziku.
  • Kreiramo zajednicu zato što se zalažemo za saradnju, različitost i jednakost.
  • Podižemo nivo emocionalne inteligencije, jer izražavanjem emocija dolazi do promene.


Naš pristup obrazovanju, terapiji, koučingu, mentorstvu, konsultacijama, socijalnim intervencijama, soft skills (mekim veštinama) u poslovanju i odnosima se zasniva na ovoj filozofiji koju koristimo kako u teoriji, tako i u praksi.

Kreativne umetnosti predstavljaju filozofsku perspektivu samog života, stoga ih ne treba primenjivati samo u terapiji.