Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna art terapija Srbija - Metod

Korišćenje umetnosti u cilju isceljenja ima veoma dugu tradiciju, od praistorijske umetnosti u pećinama, preko ritualnih plesova do katarze u antičkoj tragediji. Art terapija, terapijski pristup koji se razvio 40-ih godna XX veka, nastavlja se na ovu tradiciju, uz shvatanje da stvaranje i „konzumiranje“ umetnosti može pomoći osobama i grupama u isceljenju.

Do 70-ih godina XX veka art terapija je postepeno počinjala da uključuje širi spektar modaliteta, što je omogućavalo klijentima da se spontanije i slobodnije izraze. Uz crtanje i slikanje, klijent/kinja se može izraziti i kroz muziku, pevanje, glumu, oblikovanje skulptura, pisanje i pričanje priča i poezije, performanse, pokret i ples. Ovaj novi multimodalni pristup art terapiji naziva se ekspresivna art terapija. 

Ekspresivna art terapija počiva na shvatanju da svako može stvarati umetnost, neovisno o svom talentu i iskustvu.

Nije bitno da li klijent zna da crta ili peva, bitno je da se angažuje u kreativnom procesu. Iako sam proces stvaranja već ima isceljujući efekt na klijenta, duboka transformacija se ipak može desiti tek kroz istraživanje nastalog umetničkog dela, koje terapeut i klijent zajedno sprovode.

Za razliku od uobičajene psihoterapije gde se dijalog odvija između klijenta i terapeuta, u ekspresivnoj art terapiji, dijalog ima strukturu trougla: klijent/stvaratelj, terapeut/podrška i umetničko delo kao bitan treći segment terapijskog procesa, čije značenje klijent polako otkriva.

Kroz rad s umetničkim delom na površinu izlaze nesvesni sadržaji, unutar kojih kojih je prisutan lek koji klijentova psiha nudi za isceljenje i transformaciju. Proces istraživanja završava se povratkom na svesni nivo sa uvidom koji klijentu pomaže da napravi konkretne korake u svakodnevnom životu.

S kime se može raditi ekspresivna art terapija

Ekspresivna art terapija ima vrlo široku primenu u radu sa decom, adolescentima, odraslima, kao i osobama sa teškoćama i onima koji su preživeli traume, s obzirom na to da, za razliku od većine psihoterapijskih metoda, ne insistira na verbalizaciji doživljenih trauma. Dobro se primenjuje i individualno i grupno. Koristi ne samo osobama koje imaju problema, već i bilo kom pojedincu zainteresovanom za lični rast i razvoj.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, uvek smo vam na raspolaganju putem maila earth.belgrade@gmail.com.