Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna art terapija Srbija - Praktičari

Praktičar ekspresivne art terapije nije samostalna profesija. Mi vas podučavamo alatima – vi ih implementirate u svoju profesiju. Praktičar ekspresivne art terapije može biti, ali nije po definiciji art terapeut ili psihoterapeut.

Gde i kako se mogu primenjivati metode ekspresivne art terapije osim u psihoterapiji?

Ovaj pristup doprinosi razvoju svesti, samopoštovanja, duhu saradnje, inovativnosti, rastu emocionalne inteligencije, razvoju imaginacije i mašte. Kreativne umetnosti predstavljaju filozofsku perspektivu samog života, stoga ih ne treba primenjivati samo u terapiji.

Metode ekspresivne art terapije se mogu primenjivati u nastavnom planu i programu, kao i u socijalnim i intervencijama u zajednici, u organizacijama kroz radionice, te u svim programima za proširenje znanja u poslovanju, edukaciji i u kulturi.

Praktičari ekspresivne art terapije poseduju znanja za primenu kreativnih tehnika kod pojava različitih društvenih izazova kao što su rešavanje konflikta, aktivnosti u zajednici, socijalne intervencije, rad sa pojedinim ugroženim grupama i volonterski rad.

Kreativne umetnosti obogaćuju svaki proces učenja, događaj organizovan radi zabave i timski rad:

 • Kako od predavanja napraviti iskustveno učenje
 • Kako od komunikacije stvoriti kreativnu i dramsku interakciju
 • Kako ljude povezati putem njihovih snaga i resursa
 • Kako stare, arhaične i zamorne sisteme pretvoriti u aparat koji je izvan ustanovljenih uskih granica
 • Kako ostati večno mlad

Generacija 2019-2021

 • Aleksandra Heleta-Milošević
 • Aleksandra Mikan
 • Anđa Živadinović Mikić
 • Bojana Mutnović-Trajković
 • Brankica Ivanović
 • Ivana Martinović
 • Jelena Grobler
 • Marija Đuričić
 • Maša Popović
 • Milica Aćimović
 • Mina Miljković
 • Nataša Spiridonović Vučić
 • Sonja Savić
 • Srđan Plavšić
 • Tamara Paunović
 • Tanja Čolić
 • Tatjana Stojanović
 • Vesna Dobrijević

 

Generacija 2021-2022

 • Ana Todorovska
 • Dušanka Abramović
 • Jovana Filipović
 • Lidia Zloh
 • Milica Milanović
 • Miša Avramović
 • Nela Grahek
 • Olja Ranković
 • Sara Marčetić
 • Teodora Paunović