Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna art terapija Srbija - Praktičari

Pre nego što vam predstavimo praktičare ekspresivne art terapije važno je da objasnimo šta taj pojam uopšte znači. Praktičar ekspresivne art terapije nije samostalna profesija. Mi vas podučavamo alatima – vi ih implementirate u svoju profesiju.

Praktičar ekspresivne art terapije može biti, ali nije po definiciji art terapeut ili psihoterapeut.

Gde i kako se mogu primenjivati metode ekspresivne art terapije osim u psihoterapiji?

Ovaj pristup doprinosi razvoju svesti, samopoštovanja, duhu saradnje, inovativnosti, rastu emocionalne inteligencije, razvoju imaginacije i mašte. Kreativne umetnosti predstavljaju filozofsku perspektivu samog života, stoga ih ne treba primenjivati samo u terapiji.

Metode ekspresivne art terapije se mogu primenjivati u nastavnom planu i programu, kao i u socijalnim i intervencijama u zajednici, u organizacijama kroz radionice, te u svim programima za proširenje znanja u poslovanju, edukaciji i u kulturi.

Praktičari ekspresivne art terapije poseduju znanja za primenu kreativnih tehnika kod pojava različitih društvenih izazova kao što su rešavanje konflikta, aktivnosti u zajednici, socijalne intervencije, rad sa pojedinim ugroženim grupama i volonterski rad.

Kreativne umetnosti obogaćuju svaki proces učenja, događaj organizovan radi zabave i timski rad:

  • Kako od predavanja napraviti iskustveno učenje
  • Kako od komunikacije stvoriti kreativnu i dramsku interakciju
  • Kako ljude povezati putem njihovih snaga i resursa
  • Kako stare, arhaične i zamorne sisteme pretvoriti u aparat koji je izvan ustanovljenih uskih granica
  • Kako ostati večno mlad