Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna art terapija Srbija - FAQ

Kako da se prijavim?

Svi zainteresovani mogu poslati email na adresu earth.belgrade@gmail.com, nakon čega će im biti prosleđene preostale informacije i obrazac za prijavu. Nakon što popunite obrazac bićete pozvani na intervju.

 

Prijava se smatra važećom nakon slanja popunjenog prijavnog formulara, potvrde o uključenju od strane organizacionog tima i uplaćenog nepovratnog depozita. Prijave se prihvataju dok se grupa ne popuni. Broj polaznika programa je ograničen.

Kakve kvalifikacije stičem učešćem u ovom programu?

Po završetku programa polaznici će dobiti sertifikat koji izdaje Udruženje praktičara ekspresivne art terapije i koučinga i Expressive Arts & Psychology in Action (Dr Sc. Avi Goren-Bar), u kom će biti istaknut program edukacije i broj sati koje je polaznik tokom dve godine programa proveo u iskustvenom i teorijskom radu. Nakon završene edukacije polaznici postaju praktičari ekspresivne art terapije i osposobljeni su za primenu tehnika ekspresivne art terapije u svom radu.

 

Praktičar ekspresivne art terapije nije samostalna profesija. Mi vas podučavamo alatima – vi ih implementirate u svoju profesiju.

 

Iako se tokom edukacije uče art terapijske tehnike, završavanjem ove edukacije ne stiču se neophodne kvalifikacije za bavljenje psihoterapijom. U cilju bavljenja psihoterapijom neophodno je završiti edukaciju u trajanju od najmanje 4 godine koja obuhvata broj sati predavanja, praktičnog rada i individualne terapije definisan međunarodnim standardima.

 

Edukacija za praktičare ekspresivne art terapije je dvogodišnji program namenjen ili onima koji su već psihoterapeuti kao neka vrsta obogaćivanja novim tehnikama, zatim bilo kome kome u radu sa ljudima tehnike ekspresivne art terapije mogu biti od koristi i svima zainteresovanima da na ovaj način obogate svoj život, a imaju relevantna iskustva i jaku motivaciju.

 

Za dobijanje sertifikata neophodno je prisustvo na svim modulima. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete nekom modulu, postoji mogućnost nadoknade u Hrvatskoj ili sa narednom generacijom.

 

Ovaj program ima potvrdu International Coach Federation (ICF)*.

*The EATC program is PARTIALLY (46 credits) accredited by the ICF (International coach federation) in the CCE category:

A CCE program is intended for coaches who already have ICF Credentials or who have completed basic coach training. A CCE program may include advanced coach training that directly relates to or expands upon the ICF Core Competencies, and/or training in skills that contribute to the professional development of a coach (e.g. personal development, coaching assessments or tools, business building, or other material that falls outside of the ICF Core Competencies.)

Sajt International Coach Federation: https://coachfederation.org/

Ko može pohađati edukaciju?

Stručnjaci i studenti humanističkih nauka:

· Psihologija

· Specijalna edukacija i rehabilitacija

· Socijalni rad

· Psihijatrija

· Pedagogija

· Psihoterapeuti i koučevi

· Radni terapeuti

 

Ukoliko vaša struka nije navedena (umetničke, humanističke, zdravstvene, prosvetne ili druge struke), a veoma ste zainteresovani i motivisani za učešće u edukaciji, javite nam se. Vaša prijava će biti uzeta u razmatranje.

 

Detaljnije: 

 

Ekspresivna art terapija - Srbija nudi svoj kreativni nastavni program za tri ciljne profesionalne grupe:

 

Prva: Kolege koji poseduju sertifikate za psihoterapiju, a žele da prošire sopstvene metode i alate koje u radu koriste, stoga im je želja da nauče teoriju i praksu ekspresivne art terapije.

 

Druga: Oni koji poseduju diplomu prvog stepena u bihejvioralnim i humanističkim naukama. Program je namenjen profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja, obrazovanja, rehabilitacije, zdravlja i sfere socijalnog rada sa odraslima, adolescentima, decom, parovima i porodicama, sa grupama ili pojedincima, kao i organizacijama, timovima i slično.

 

Treća: Oni koji imaju završen fakultet bilo kog profesionalnog usmerenja, a žele da prođu kroz duboki proces ličnog razvoja u okviru našeg programa kao vid psihoedukacije, ali prevashodno iskustvenog rada kao deo svog životnog putovanja.

Da li je moguće odustati u toku edukacije?

 Moguće je doći na prvi modul i nakon toga odlučiti o nastavku edukacije.

Šta ako moram da propustim neki modul?

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete nekom modulu, postoji mogućnost nadoknade u Hrvatskoj ili sa narednom generacijom u Beogradu. Za dobijanje sertifikata neophodno je prisustvo na svim modulima.

 

Moduli se plaćaju bez obzira na prisustvo. Nadoknada se ne plaća dodatno.

Da li su sastanci sa asistentima između modula obavezni?

Između svaka dva modula održaće se po dva susreta manjih grupa formiranih za uvežbavanje tehnika ekspresivne art terapije, koje će voditi asistenti regrutovani iz prethodne generacije. Trajanje ovih susreta je 3-4 sata. Ovi susreti nisu obavezni, ali su poželjni i korisni. Očekuje se prisustvo barem na 60% ovih sastanaka.

Na kom jeziku se sprovodi edukacija?

Većina učitelja je sa našeg podnevlja, pa je veći deo edukacije na hrvatskom i srpskom jeziku. Deo edukacije koji vodi dr Avi Goren-Bar (prvi modul i Q&A sesije na drugim modulima) je na engleskom jeziku. Glavna literatura je na engleskom jeziku – knjiga “The secrets of expressive arts therapy & coaching” - Avi Goren-Bar & Kristjan Černić.

 

Q&A sesije: Avi Goren-Bar će nam se pridružiti preko skajpa/zooma i odgovoriti na pitanja polaznika u okviru modula koje vode drugi učetelji/ce.

Kada i gde se održava edukacija?

Edukacija se sprovodi uživo u Beogradu osim u slučaju vanrednih okolnosti.

Prostor je promenljiv, ali već duže vreme module održavamo u velikom joga studiju na Dušanovcu u blizini Dušanovačke pošte.

Ukoliko zbog vanrednih okolnosti nije moguće održati modul kako je planirano, program će biti adaptiran za online nastavu.

Raspored modula, i predavače za aktuelnu i narednu generaciju pogledajte u nastavku:

Generacija 2024-2026

Modul 1:   13-15 sept 2024- Avi Goren-Bar

Modul 2:   13-15 dec 2024 – Sandra Raković

Modul 3:   14-16 mart 2025 - Maša Žarnić

Modul 4:   30 maj - 1 jun 2025 - Sandra Raković

Modul 5:   19-21 sept 2025 - Maša Žarnić

Modul 6:   dec 2025 - Julija Vlahinsky

Modul 7:   mart 2026 - Ivan Barun

Modul 8:   maj 2026 - svi učitelji

Generacija 2022-2024

Modul 1:   14-16 okt 2022- Avi Goren-Bar

Modul 2:   2-4 dec 2022 – Sandra Raković

Modul 3:   17-19 mart 2023- Maša Žarnić

Modul 4:   9-11 jun 2023- Sandra Raković

Modul 5:   22-24 sept 2023- Maša Žarnić

Modul 6:   12-14 januar 2024 - Julija Vlahinsky

Modul 7:   22-24 mart 2024- Ivan Barun

Modul 8:   31 maj - 2 jun 2024- svi učitelji

 

Da li je moguće pratiti samo određene module?

Program je celina i jedino je moguće upisati i pohađati kompletan dvogodišnji program.

 

Moguće je doći na prvi modul i nakon toga odlučiti o nastavku edukacije.

Da li je moguće priključiti se nakon prvog modula?

Moguće je priključiti se na drugom modulu, ukoliko se oslobodi mesto na generaciji.

Gde i kako se mogu primenjivati metode ekspresivne art terapije osim u psihoterapiji?

Ovaj pristup doprinosi razvoju svesti, samopoštovanja, duhu saradnje, inovativnosti, rastu emocionalne inteligencije, razvoju imaginacije i mašte. Kreativne umetnosti predstavljaju filozofsku perspektivu samog života, stoga ih ne treba primenjivati samo u terapiji.

 

Metode ekspresivne art terapije se mogu primenjivati u nastavnom planu i programu, kao i u socijalnim i intervencijama u zajednici, u organizacijama kroz radionice, te u svim programima za proširenje znanja u poslovanju, edukaciji i u kulturi.

 

Praktičari ekspresivne art terapije poseduju znanja za primenu kreativnih tehnika kod pojava različitih društvenih izazova kao što su rešavanje konflikta, aktivnosti u zajednici, socijalne intervencije, rad sa pojedinim ugroženim grupama i volonterski rad.

 

Kreativne umetnosti obogaćuju svaki proces učenja, događaj organizovan radi zabave i timski rad:

  • Kako od predavanja napraviti iskustveno učenje
  • Kako od komunikacije stvoriti kreativnu i dramsku interakciju
  • Kako ljude povezati putem njihovih snaga i resursa
  • Kako stare, arhaične i zamorne sisteme pretvoriti u aparat koji je izvan ustanovljenih uskih granica
  • Kako ostati večno mlad