Pozivamo vas na interaktivno predavanje pod vodstvom Ivana Baruna, lekara na specijalizaciji iz psihijatrije i akademskog slikara, učitelja Edukacije za praktičare/ke ekspresivne art terapije na modulu Dijagnostika.
Radionica će se održati online, 06.04.2024. od 10 do 13 sati.

 

Cijena je 15 eur, a prijave su važeće nakon uplate. Informacije ćete dobiti na email nakon što popunite obrazac za prijavu.

 

Broj mesta je ograničen.
PRIJAVE: https://forms.gle/7ifmUA25Dpg6AA1h9
KONTAKT: earth.belgrade@gmail.com

 

O INTERAKTIVNOM PREDAVANJU

 

Depresija je danas prepoznata kao tiha epidemija 21. stoljeća utječući na milijune ljudi diljem svijeta. Često je opisana kao osjećaj tuge ili praznine, a može biti praćena nizom drugih simptoma, kao što su gubitak interesa ili užitka u aktivnostima koje su osobe nekad voljele, poteškoće sa spavanjem, apetitom i koncentracijom, te osjećaji beznađa ili krivnje. Depresija nije samo privremeni osjećaj niske razine raspoloženja; to je složeno stanje koje zahtijeva ozbiljnu pažnju i podršku.

 

Likovna terapija, kao jedna od metoda izražavanja i procesuiranja emocionalnih i psihičkih problema, postaje sve više prepoznata kao važan alat u liječenju depresije. Likovna terapija pruža osobama siguran prostor za izražavanje svojih dubokih osjećaja i misli koje možda nisu u mogućnosti verbalizirati. Kroz stvaranje umjetnosti, osobe mogu otkriti nove načine izražavanja, identificirati vlastite obrasce ponašanja, istražiti svoje unutarnje svjetove te dati smisao proživljenim (traumatskim) životnim iskustvima.

 

Putem interaktivnog predavanja sudionici će imati priliku doznati više o psihodinamici depresivnih poremećaja, kako do njih dolazi te o značaju umjetnosti i ulozi likovne terapije u njihovom liječenju. Kroz radionicu, vježbe i primjenu ekspresivnih tehnika, sudionici će imati priliku istražiti vlastiti uunutarnji svijet te dati glas sakrivenim emocijama.

 

O PREDAVAČU

 

Ivan Barun diplomirani je lekar i akademski slikar koji je kroz praksu likovne terapije pronašao način kako da spoji svoje dvije strasti – duševno zdravlje i umjetničko izražavanje. Kao specijalizant psihijatrije na Klinici za psihijatriju Sveti Ivan koristi metode likovne terapije u radu s osobama različitih kategorija duševnih smetnji, psihotičnih poremećaja, anksiozno-depresivnih poremećaja te drugih neurotskih poremećaja. S terapijskim pristupom kreativnom izražavanju i likovnoj ekspresiji susreće se na edukacija za praktičara ekspresivne art terapije po metodi dr. sc. Avija Goren-Bara. U svom individualnom i grupnom terapijskom radu koristi i metode tjelesno-orijentirane psihoterapije, čiji je diplomant. Učestvuje u edukaciji studenata kao spoljnji saradnik predmeta „Uvod u likovnu terapiju“ na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i kao asistent na Posdiplomskom specijalističkim studijama kreativne terapije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

 

O EKSPRESIVNOJ ART TERAPIJI I EDUKACIJI

 

Ekspresivna art terapija terapijski je pristup koji još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća klijentima omogućuje da se izraze onkraj verbalnoga. U ekspresivnoj art terapiji to činimo uz pomoć čitave palete izražajnih modaliteta – crtanjem, glumom, glasanjem i pjevanjem, pokretom i plesom, pisanjem, performanceom ili oblikovanjem.
Uz pomoć umjetničke ekspresije klijenti su u stanju izraziti ono što riječima ne mogu sročiti, bilo da se radi o svakodnevnim izazovima, sramom prekrivenim dijelovima ličnosti ili pak o traumatskom sadržaju.

 

Ponekad i samo izražavanje ima terapijsko djelovanje. Međutim, specifičnost ovoga pristupa jest u tome što ovdje ne staje, već tek počinje. Naime, u idućem koraku klijentima pružamo priliku da s time što su stvorili – uđu u značajan kontakt. Omogućujući dijalog klijentovog svjesnog i nesvjesnog dijela, vodimo ih do dubinskog razumijevanja prisutne problematike, kao i do inovativnog uvida. Krajnja konzekvenca procesa jest smislena akcija motivirana dubinski stečenim uvidom.

 

Ovaj pristup koristi se i uči na Edukaciji za praktičare/ke ekspresivne art terapije, čiji je osnivač i edukator Avi Goren-Bar, uz tim učitelja – Sandru Raković, Juliju Vlahinsky, Ivana Baruna i Mašu Žarnić.
Edukacija trenutačno prima nove edukante i edukantice za četvrtu beogradsku generaciju i desetu zagrebačku generaciju koje kreću s programom u septembru (Beograd) i studenom (Zagreb) 2024. godine.

 

***Ukoliko želite da se informišete o edukaciji posetite sajt www.earth-serbia.com i pošaljite nam email na adresu earth.belgrade@gmail.com i poslaćemo vam brošuru sa detaljnim informacijama.

 

***Više o upisima i edukaciji u Zagrebu:
pišite na: earth.zagreb@gmail.com i informirajte se na www.ekspresivnaartterapija.hr