Pozivamo vas na predavanje i iskustvenu radionicu ekspresivne art terapije, pod vodstvom Julije Vlahinsky, psihološkinje, učiteljice Edukacije za praktičare/ke ekspresivne art terapije:
„Primjena tehnika ekspresivne art terapije u tretmanu djece i adolescenata“
Radionica će se održati online, 10.02.2024. od 10 do 13 sati.
Cijena je 30eur za uplate iz Hrvatske, i 15eur za uplate iz drugih zemalja u regionu (Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija), a prijave su važeće nakon uplate. Informacije ćete dobiti na email nakon što popunite obrazac za prijavu.
PRIJAVE: https://forms.gle/XTKNRrLZdyRH2E36A
KONTAKT: earth.belgrade@gmail.com
O PREDAVANJU/RADIONICI
Na ovoj online radionici će nam psihologinja Julija Vlahinsky predstaviti ekspresivne, umjetničke i kreativne tehnike koje se mogu koristiti u radu s djecom i adolescentima, u procesu dijagnostike i tretmana.
Radionica je zamišljena kao kombinacija predavanja o mogućnostima korištenja ekspresivnih art tehnika u psihologijskom tretmanu s djecom i mladima, dobivanju dodatnih informacija o svijetu dječje psihe kao i poticanja emocionalne ekspresije i samoregulacije kod djece i mladih. Osobit naglasak je na psihologijski tretman djece i mladih koji pokazuju sklonost tjeskobi, depresivnosti, neurotskom perfekcionizmu, otežanom razvoju identiteta te poteškoćama u razvoju socijalnih vještina i stvaranju socijalnih odnosa u bliskom okruženju.
U drugom dijelu radionice sudionici će kroz vježbe i primjenu ekspresivnih tehnika imati priliku istražiti svijet vlastitog unutrašnjeg djeteta i povezati se sa potrebama i emocijama, nastalima u razdoblju djetinjstva, a možda još i u odrasloj dobi utječu na sliku o sebi, izražavanje i prorađivanje osjećaja, ponašanje i stvaranje i održavanje intimnih i socijalnih odnosa.
Dugogodišnje iskustvo u radu s djecom i mladima je pokazalo kako se uvid u svijet dječje psihe teže dobiva kroz verbalne i kognitivne tehnike, osobito u mlađim razvojnim dobima, kada djetetov verbalni aparat nije razvijen na razini koja može uspješno predočiti stanja i doživljaje unutar dječjeg emocionalnog svijeta. Primjena ekspresivnih umjetničkih tehnika pomaže u dolasku u kontakt s osjećajima i doživljajima i na manje svjesnoj razini, potiče njihovu ekspresiju kao i pozitivnu sliku o sebi, razumijevanje vlastitih potreba i interpersonalnih granica. A sve se to događa u prostoru igre i kreativnog izražavanja, koji je u dječjoj dobi dostupniji, zanimljivi i spontaniji vid izražavanja.
Iz perspektive (unutrašnjeg) djeteta kroz ovu radionicu možemo dobiti nove i drugačije uvide o vlastitim potrebama, porivima i emocijama, kako bismo osvijestili dinamiku i mehanizme prisutne u razvoju slike o sebi, unutrašnjeg teatra i dinamike socijalnih odnosa.
Iz perspektive roditelja podučavamo tehnike i pristupe koji mogu pomoći djetetu u izražavanju vlastitih potreba i osjećaja, potiču kontakt, komunikaciju i jačanje odnosa kroz igru, na način koji je blizak i razumljiv djeci.
Iz perspektive stručnjaka koji rade s djecom i mladima (učitelja, odgajatelja, pedagoga, psihologa, defektologa, logopeda) cilj je osnažiti ih za korištenje projektivnih, kreativnih i ekspresivnih tehnika, kako bi pomogli djeci i mladima da razumiju svijet vlastite psihe, na kreativne načine svladavaju razvojne zadatke i podrže zdrav i cjelovit psihički razvoj djece i mladih.
O VODITELJICI
Julija Vlahinsky je psihološkinja, sa dvadeset godina profesionalnog iskustva u psihološkoj dijagnostici i tretmanima dece, mladih i porodica. Iskustvo je stekla u okviru privatne psihološke prakse koju vodi, a u radu je usmerena na razvojnu problematiku dece i mladih odnosno emocionalne i socijalne poteškoće s kojima se sreću tokom odrastanja. Uz individualni savetodavni rad sa decom, mladima i roditeljima, organizuje i vodi i grupne radionice. Od početka profesionalnog rada koristi kreativne i projektivne tehnike kojima upoznaje bogati unutrašnji svet klijenata, a sa sistematskim i terapijskim pristupom ekspresiji i kreativnom izražaju sreće se na edukaciji za praktičare ekspresivne art terapije po metodi dr Avija Goren-Bara. Uz metode ekspresivne art terapije, u svom radu koristi postavke realitetne terapije i teorije izbora, a učestvuje i u edukaciji studenata psihologije, kao spoljni saradnik pri Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
O EKSPRESIVNOJ ART TERAPIJI I EDUKACIJI
Ekspresivna art terapija terapijski je pristup koji još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća klijentima omogućuje da se izraze onkraj verbalnoga. U ekspresivnoj art terapiji to činimo uz pomoć čitave palete izražajnih modaliteta – crtanjem, glumom, glasanjem i pjevanjem, pokretom i plesom, pisanjem, performanceom ili oblikovanjem.
Uz pomoć umjetničke ekspresije klijenti su u stanju izraziti ono što riječima ne mogu sročiti, bilo da se radi o svakodnevnim izazovima, sramom prekrivenim dijelovima ličnosti ili pak o traumatskom sadržaju.
Ponekad i samo izražavanje ima terapijsko djelovanje. Međutim, specifičnost ovoga pristupa jest u tome što ovdje ne staje, već tek počinje. Naime, u idućem koraku klijentima pružamo priliku da s time što su stvorili – uđu u značajan kontakt. Omogućujući dijalog klijentovog svjesnog i nesvjesnog dijela, vodimo ih do dubinskog razumijevanja prisutne problematike, kao i do inovativnog uvida. Krajnja konzekvenca procesa jest smislena akcija motivirana dubinski stečenim uvidom.
Ovaj pristup koristi se i uči na Edukaciji za praktičare/ke ekspresivne art terapije, čiji je osnivač i edukator Avi Goren-Bar, uz tim učitelja – Sandru Raković, Juliju Vlahinsky, Ivana Baruna i Mašu Žarnić.
Edukacija trenutačno prima nove edukante i edukantice za četvrtu beogradsku generaciju, koja kreće s programom u septembru 2024. godine.
***Ukoliko želite da se informišete o edukaciji posetite sajt www.earth-serbia.com i pošaljite nam email na adresu earth.belgrade@gmail.com i poslaćemo vam brošuru sa detaljnim informacijama