U januaru 2021. prva generacija praktičara ekspresivne art terapije završila je svoju edukaciju.