U septembru 2021. druga generacija je pohađala treći modul edukacije pod nazivom “Primena Jungovih (C.G.Jung) pojmova u EAT” koji je vodila Maša Žarnić iz Zagreba.