Druga generacija praktičara ekspresivne art terapije započela je svoju drugu godinu edukacije, gde smo sa teorijskih koncepata i tehnika ekspresivne art terapije prešli na primenu – u radu sa grupama. Do kraja edukacije očekuje ih rad sa parovima i porodicama, dijagnostičko mišljenje u ekspresivnoj art terapiji i poslednji modul gde će se baviti svojim identitom praktičara i psihoterapijskim pitanjima.