Aleksandra Milošević, praktičarka ekspresivne art terapije, vodi vas u svoj čarobni svet slikanja na svili. Na radionicama intuitivnog slikanja na svili „Od emocije pravimo kreacije“. Više informacija potražite na sajtu i Facebook stranici.