Ekspresivna Art Terapija – Srbija

Ekspresivna Art Terapija - Srbija

Dvogodišnja edukacija za praktičare ekspresivne art terapije po metodu dr sc. Avija Goren-Bara

Metod

Korišćenje umetnosti u cilju isceljenja ima veoma dugu tradiciju, od praistorijske umetnosti u pećinama, preko ritualnih plesova do katarze u antičkoj tragediji. Art terapija, terapijski pristup koji se razvio 40-ih godna XX veka, nastavlja se na ovu tradiciju, uz shvatanje da stvaranje i „konzumiranje“ umetnosti može pomoći osobama i grupama u isceljenju.

Do 70-ih godina XX veka art terapija je postepeno počinjala da uključuje širi spektar modaliteta, što je omogućavalo klijentima da se spontanije i slobodnije izraze. Uz crtanje i slikanje, klijent/kinja se može izraziti i kroz muziku, pevanje, glumu, oblikovanje skulptura, pisanje i pričanje priča i poezije, performanse, pokret i ples. Ovaj novi multimodalni pristup art terapiji naziva se ekspresivna art terapija.

Pročitajte više o metodu ekspresivne art terapije…

Kroz rad sa umetničkim delom na površinu izlaze nesvesni sadržaji, unutar kojih je prisutan lek koji klijentova psiha nudi za isceljenje i transformaciju.

Edukacija

Edukacija za praktičare ekspresivne art terapije i koučinga predstavlja intenzivni dvogodišnji edukativni program.

Edukaciju vode klinički psiholog i psihoterapeut dr sc. Avi Goren-Bar i njegov tim učitelja Sandra Raković, Maša Žarnić, Ivan Barun i Julija Vlahinsky. 

Organizacioni tim u Beogradu čine Mina Miljković, Aleksandra Mikan i Ivana Martinović.

Edukacija traje dve godine, odnosno 240 sati raspoređenih u 8 intenzivnih modula.

Isti program sprovodi se preko 10 godina u nekoliko država: Turska, Grčka, Slovenija, Hrvatska, Srbija. U Beogradu aktuelno upisujemo četvrtu generaciju (početak školske godine septembar 2024.).

Pročitajte više o edukaciji iz ekspresivne art terapije…

Tim

Avi Goren Bar - EAT
Dr sc. Avi Goren Bar
Izrael
Sandra Raković - EAT
Sandra Raković
Hrvatska
Maša Žarnić - EAT
Maša Žarnić
Hrvatska
Ivan Braun - EAT
Ivan Barun
Hrvatska
Julija Vlahinsky - EAT
Julija Vlahinsky
Hrvatska
Mina Miljković
Srbija

Iskustva

Sama ideja da do spoznaja o sebi, životu, situacijama ne dolazimo samo kroz kognitivne procese i verbalizujemo, već kroz kreativni izraz, tako što pravimo nešto od nekog art materijala, slikamo, plešemo - je dala novu sliku na terapijski ili koučing proces.

Aleksandra Heleta-Milošević

Mi tu stalno nešto pravimo koristeći razne materijale, sve vreme se kao igramo, a zapravo radimo sa vrlo ozbiljnim temama i bavimo se ozbiljnim stvarima, ali baš zato što je kroz art ima notu igre i lakoće, koja je meni lično bitna.

Aleksandra Mikan

Jedna od stvari koje su me privukle da upišem ovu edukaciju jesu reči koje sam pročitala na sajtu dr Avija Goren-Bara o njegovom shvatanju psihoterapije koja uključuje humor, kreativnost, sumnju, pričanje priča, prihvatanje zla, prihvatanje patnje i insistiranje na nadi i optimizmu

Maša Popović

Osnovna stvar koju ja tu vidim kao benefit za mene lično je to što imam osećaj da sam mnogo svesniji samog sebe nego što sam bio pre nego što sam krenuo na edukaciju.

Srđan Plavšić

Ova edukacija uvela je novi način razmišljanja i osećaja u moj život, promenila ga iznutra čineći dostupnim nove prilike u okruženju.

Milica Aćimović

Kroz teorijsku edukaciju, praksu i male grupe, ulazite u jedan novi svijet, intuitivni, pun simbola, skrivenih odgovora, mašte i neke čarolije. Magija je riječ koja me vezuje za ovu edukaciju i praksu.

Ivana Martinović